فروشگاه ژیک در بازار میوه و تره بار اشراق در شرق تهران افتتاح شد. هموطنان عزیز می توانند با مراجعه به این فروشگاه از محصولات ارگانیک ژیک استفاده...
به مواد غذایی ارگانیک می‌گویند که در کشت، برداشت و عرضه آنها از هیچگونه سموم شیمیایی، آفـت‌کش و علف‌کش‌هـای مصـنـوعــی و ارگانیسم‌های اصلاح شده...