80000 ریال
بادرنجبویه
(گرم)
بالا برنده فشار خون ، خون ساز ، آرام بخش ، مقوی مغز ، درمان تپش قلب ، خواب آور ، ضد تشنج
یک فنجان بعد از هر وعده غذا