ریال
برگ چنار
(سرد)
چاق کننده ، تب بر ، ضد آسم ، تسکین دهنده ضعف اعصاب ، پوست را جلا می دهد ، آرامبخش درد و ورم که از گرمی مزاج است.
یک فنجان بعد از هر وعده غذا