80000 ریال
برگ گردو
(گرم)
پایین آورنده قند خون ، درمان نقرس ، ورم مفاصل را که از سردی باشد تسکین می دهد
یک فنجان بعد از هر وعده غذا