80000 ریال
بومادران
(گرم)
نیرو بخش ، تقویت قلب و اعصاب ، ضد تشنج ، تصفیه خون ، درمان ورم معده و روده ، مفید جهت بواسیر ، رفع اختلالات قاعدگی، ضد راماتیسم و نقرس، رفع خون ریزی بینی و معده،
یک فنجان بعد از هر وعده غذا