80000 ریال
بید
(سرد)
تقویت معده ، آرام بخش ، تقویت قلب ، ضد تشنج ، تب بر ، درمان یرقان و سر درد ، تسکین دهنده دردهای تناسلی ، رفع شوره سر
جهت امراض داخلی قبل از هر غذا نصف لیوان