80000 ریال
سبوس برنج
(گرم)
اثیر روی دستگاه قلبی – عروقی، کاهش کلسترول خون ، توازن قند خون، کاهش اظطراب، رفع خستگی سردرد و سرگیجه، سرسار از B1وE، شفافیت پوست و تقویت مو
زیاده روی در مصرف میتواند باعث ایجاد اسهال، انسداد و ورم روده شود