80000 ریال
فراسیون
(گرم)
درمان اختلالات هرمونی ، کیست تخمدان، تنظیم عادات ماهیانه ، تقویت تخمدان، کاهش دردهای قاعدگی
در زمان پریودی و بارداری