80000 ریال
هل
(گرم)
مقوي معده ، رفع سردرد ، رفع بي خوابي ، مسکن دردهاي عصبي صورت و کمر ، رفع کم خوابي ، معطر و خوشبو کننده
همراه با شربت ، چاي و يا شيريني مصرف شود