80000 ریال
يونجه
(معتدل)
عالج رعشه و ناراحتی های عصبی چاق کننده ، تقویت قوای جنسی، کاهش قند خون ضد شب کوری نرمی استخوان تصفیه خون نرم کننده سینه قابض ازدیاد شیر مادران قاعده آور موثر در ترک اعتیاد 
سه فنجان در روز