80000 ریال
پونه کوهی
(گرم)
درد معده و بی اشتهایی را تسکین می دهد و برای ناراحتی های کبدی بسیار موثر است -ناراحتی های عصبی اختلالات گوارشی مفید و موثر است
دستور پزشک