480000 ریال
پک تصفیه کبد
(معتدل)
بسته تصفیه کبد ارگانیک ترکیبی از 6 عرق گیاهی ارگانیک مختلف است که بایستی در طول یک روز از هر یک از آنها بین وعده .یک فنجان مصرف شود. . ترکیبات این بسته شامل خارمریم، بوقناق، کاسنی ، شاتره، ، بید و باباآدم است.