80000 ریال
کاکوتی
(گرم)
تقيت کننده اعصاب ، ضد انگل ، ضد عفوني کننده مجاري تنفسي ، تقويت دستگاه گوارش ، تقويت بينايي ، درمان بي خوابي، تسکین درد مفاصل، تقویت معده
یک فنجان قبل از هر وعده غذا