80000 ریال
کیالک
(سرد)
مفید برای افراد صفراوی مزاج، تنظیم، قندخون، فشار خون و کاهش غلظت خون، رفع انسداد عروق، تنظیم ضربان قلب، درمان اگزما و خارش بدن، درمان صدای گوش، تقویت قلب و معده،
یک لیوان قبل و یا بعد از غذا