80000 ریال
گلپر
(گرم)
هضم غذا ، میکرب کش ، ادرار آور ، ضد نفخ ، تقویت عمومی بدن و اعضاء رئیسه بدن ، نرم کننده صدا ، نشاط آور ، تقویت اعصاب ، معطر
دستور پزشک