انتخاب نام ژیک:

شاید این سوال در ذهن هر بیننده ایجاد شود که ارتباط کلمه ژیک با عرقیات و تولیدات گیاهان دارویی چیست؟

ژیک یک کلمه فارسی اصیل است و در فرهنگ لغات دهخدا به معنی قطره، چکه معنی شده است. لذا هدف از انتخاب این نام، ارتباط مفهومی است که بین عرقیات و قطره یا چکه برقرار است. ما در ژیک قطراتی را از گیاه استحصال میکنیم که دارای مواد موثره است.

طرح لوگوی ژیک:

سعی شده است طرح لوگو ژیک نیز ارتباطمفهومی با عصاره گیاهان دارویی داشته باشد.

  1. شکل کلی لوگو مانند برگ است
  2. رنگ سبز لوگو بیانگر این است که محصولات ژیک بر پایه گیاهان دارویی و ارگانیک تولید میشود.
  3. در طبیعت رنگ های سبز و بنفش ارغوانی قرمز که در لوگو وجود دارد بسیار در کنار هم تکرار شده اند. در بسیاری از گلهای زینتی و بسیاری از گیاهان دارویی ترکیب این دو رنگ در کنار یکدیگر وجود دارد. لذا در لوگو هم از این دو رنگ استفاده شده است.
  4. کلمه ژیک هم به گونه ای در لوگو نوشته شده است که تداعی قطره را داشته باشد.