معرفی

شرکت فرآورده های گیاهی ارگانیک ژیک، به عنوان اولین تولید کننده عرقیات گیاهی و محصولات بهداشتی مراقبتی ارگانیک در غرب مازندران، اولین تولید کننده عرقیات گیاهی ارگانیک در مازندران، سومین تولید کننده عرقیات ارگانیک کشور، اولین دارنده گواهی ارگانیک اتحادیه اروپا در زمینه گیاهان دارویی، در نظر دارد به دلیل بحران شکل گرفته کرونا جاری در کشور، اقدام به تامین و تولید بخشی از نیاز هم وطنان در داخل کشور نماید. این شرکت مطابق با استانداردهای سازمان بهداشت جهانی (WHO) محصول آب اکسیژنه رقیق شده 0.5% را متناسب با ویژگی های سطوح و پوست تولید و در بازار کشور عرضه می کند. برخی از ویژگی های این محلول به قرار زیر است:

  1. هیدروژن پراکسید (آب اکسیژنه) با فرمول H2O2، ترکیبی از آب و اکسیژن فعال است که تبدیل به یک مایع بی رنگ، بی بو و شفاف می شود. اما علت وجود رنگ خوراکی در این محلول، تمایز پیدا کردن آن از آب آشامیدن می باشد.
  2. طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی (WHO) در مقایسه هیدروژن پراکسید 0.5% با سایر محلول های ضد عفونی کننده رایج، این محلول می تواند در مدت یک دقیقه بیش از 99.9% باکتری های مثبت و منفی هوازی را نابود کند که بطور میانگین 10 برابر سریعتر از الکل 70% می باشد. برخی از شواهد علمی در این حوزه به قرار زیر است.

برخی از شواهد علمی در این حوزه به قرار زیر است

مقاله: مقایسه اثر ضدعفونی کنندگی اتانول، آب اکسیژنه و دکونکس با اشعه ماوراء بنفش بر روی سطوح و تجهیزات آزمایشگاه تحقیقات ناباروری یزد

Potential role of inanimate surfaces for the spread of coronaviruses and their inactivation with disinfectant agents

The novel human coronavirus SARS-CoV-2 has become a global health concern causing severe respiratory tract infections in humans. Human-to-human transmissions have been described, probably via droplets but possibly also via contaminated hands or surfaces. In a recent review on the persistence of human and veterinary coronaviruses on inanimate surfaces it was shown that human coronaviruses such as Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) coronavirus, Middle East Respiratory Syndrome (MERS) coronavirus or endemic human coronaviruses (HCoV) can persist on inanimate surfaces like metal, glass or plastic for up to 9 days. Some disinfectant agents effectively reduce coronavirus infectivity within 1 minute such 62%–71% ethanol, 0.5% hydrogen peroxide or 0.1% sodium hypochlorite. Other compounds such as 0.05%–0.2% benzalkonium chloride or 0.02% chlorhexidine digluconate are less effective. An effective surface disinfection may help to ensure an early containment and prevention of further viral spread.

disinfectant image5

Laboratory biosafety guidance related to coronavirus disease 2019 (COVID-19)

Appropriate disinfectants with proven activity against enveloped viruses should be used (for example, hypochlorite [bleach], alcohol, hydrogen peroxide, quaternary ammonium compounds and phenolic compounds).

Use of appropriate disinfectants: While little is known about this novel virus, the comparable genetic characteristics between the virus responsible for COVID-19 and MERS-CoV suggest that the COVID-19 virus may be susceptible to disinfectants with proven activity against enveloped viruses, including sodium hypochlorite (bleach; for example, 1000 parts per million [ppm] (0.1%) for general surface disinfection and 10 000 ppm (1%) for disinfection of blood spills); 62–71% ethanol; 0.5% hydrogen peroxide; quaternary ammonium compounds; and phenolic compounds, if used according to the manufacturer’s recommendations. Other biocidal agents such as 0.05–0.2% benzalkonium chloride or 0.02% chlorhexidine gluconate can be less effective.

سناریوهای همکاری

نظر به اهمیت تامین محلول های ضد عفونی در کشور با شرایط مساعد که قابل دسترس برای اقشار جامعه باشد، سناریوهای همکاری زیر معرفی می شود.

تامین محلول در بسته های 400cc و 150cc:

درحال حاضر محلول های هیدروژن پراکسید نیم درصد در بسته های 400 و 150 سی سی عرضه می شود. بسته های معرفی شده به واسط تقاضای موجود برای این شرکت تولید شده و متناسب با تقاضا هر مشتری قابلیت تولید در هر سفارشی وجود خواهد داشت.

تامین محلول بصورت فله:

از آنجایی که بخش قابل توجهی از مشتریان این مجموعه بصورت سازمانی حضور فعال دارند و نوع مصرف ایشان بصورت فله می باشد، این مجموعه قابلیت تامین فله در ظروف 20 الی 40 لیتر را دارا است.